Quimera Rosa (ES/AR/FR)

Quimera Rosa je nomadski laboratorij nastao u Barceloni 2008. godine koji se bavi istraživanjem i eksperimentiranjem s tijelom, tehnoznanošću i identitetom. Cilj mu je razviti prakse koje će iznjedriti ne-prirodne kiborške identitete u transdisciplinarnom smislu. Quimera Rosa preuzimaju pojam kiborga Donne Haraway, definiranog kao „kimere, teorijski obrađenog i fabriciranog hibrida stroja i organizma“. Uzimajući u obzir transfeministričke i postidentitetske diskurse, Quimera Rosa eksperimentiraju s hibridnim i fleksibilnim identitetima koji bi mogli zamagliti granice dihotomija prisutnih u zapadnoj misli. Većina njihovih radova nastaje kolektivnim sudjelovanjem i uvijek je oslobođena vlasničkih oznaka. Njihovi su radovi predstavljani na ulici, fakultetima, sveučilištima i festivalima, u centrima suvremene umjetnosti, barovima, galerijama, koncertnim dvoranama, noćnim klubovima, muzejima, skvotovima, i kazalištima.

Kontakt: https://quimerarosa.net