Rdeča Raketa (SI/AT)

Rdeča Raketa (Crvena raketa) je elektronički glazbeni duo kojeg čine Maja Osojnik i Matija Schellander.