Rubén d’Hers (VE)

Rubén d’Hers, gitarist i sound umjetnik iz Caracasa, Venezuela, s trenutnim boravištem u Berlinu. Fokusiran na zvučne instalacije i tehnike sviranja pri čemu se bavi upotrebom akorda kao autonomnih zvučnih prostora. Umjetničku školu završio je u Caracasu (Cristobal Rojas Art School), dok je kasnije studirao elektroakustično komponiranje na sveučilištu Bauhaus, Weimar. U Caracasu je od 1999. do 2007. djelovao kao su-osnivač i gitarist jazz-rock benda kRé. Od tada radi na samostalnim projektima koji naglašavaju upotrebu žičanih instrumenata kao osnovnog medija umjetničkog izražavanja. Radove je predstavljao u ZKM Karlsruhe (DE), Neues Museum Weimar (DE), Pure Data Convention (DE), SeaM Weimar (DE), LAB 30 Klangkunst Experimente Augsburg (DE), Netwerk centru (BE), Galeriji Oficina #1 u Caracasu (VE) i na festivalu Heart of Noise, Innsbruck (AT).