Sachiko Kodama (JP)

Sachiko Kodama (1970.) japanska je umjetnica i vanjska suradnica na Fakultetu elektrokomunikacija u Tokiju. Nakon završetka studija fizike na Fakultetu znanosti pri Sveučilištu u Hokkaidu, 1993. primljena je na Odsjek likovnih umjetnosti Sveučilišta u Tsukubi, gdje je zatim je magistrirala i doktorirala. U svom doktorskom istraživanju bavila se računalnom i holografskom umjetnošću. 2000. godine Sachiko je započela rad na umjetničkom projektu s ferofluidom koji je nazvala Protrude, Flow, čija je tema dinamično kretanje tekućina. Njen rad bio je izložen u Centru Ars Electronica, Linz, Nacionalnom muzeju likovnih umjetnosti u Tajvanu, Metropolitskom muzeju fotografije u Tokiju, Wexner centru za umjetnost, Columbus, Kulturnom Centru Skirball, Los Angeles, Muzeju znanosti, Tokio, Nacionalnom umjetničkom centru, Tokio, Nacionalnom muzeju Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

www.kodama.hc.uec.ac.jp
kodama@hc.uec.ac.jp