Sadie Wilcox (US)

Sadie Wilcox završava magisterij na Školi za umjetnost i dizajn na Sveučilištu u Michiganu, SAD. Njezini video radovi bili su izloženi na grupnoj izložbi u Galeriji Cothenius u Berlinu. Njezin su rad financijski podržali mnogi, uključujući Centar za međunarodne i komparativne studije, Centar za europske studije, Centar za edukaciju žena i Centar za istraživanje žena i roda na Sveučilištu u Michiganu.

smwilcox@umich.edu