Sandra Sterle (HR)

Sandra Sterle (Zadar, 1965.) diplomirala je Kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te nastavila svoje školovanje na Kunstakademie u Düsseldorfu na Odsjeku za film i video. Od 1991. do 2000. godine živjela je i radila u Amsterdamu, gdje je primila stipendije i nagrade za umjetnički rad. Od 2001. godine predaje na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu najprije Nove Medije, a potom Performans i video te Umjetnost u Kontekstu. Njeni su radovi bili izloženi, izvedeni i prikazani u brojnim domaćim i međunarodnim umjetničkim institucijama. Stvara unutar stvarnih i virtualnih geografija u odnosu na koje uspostavlja fluidne identitetske konfiguracije i stalno iznova definira nove socijalne, biološke i komunikacijske obrasce. Tjelesne izvedbe zanimaju je kao medij izvođenja identiteta u okviru klasične definicije forme performansa ili kroz konstrukcije, koristeći video, film, medijske tehnologije ili gradeći metodološki složene naracije.