Sanjin Vinković (HR)

Sanjin Vinković (Zagreb, 1988.), na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao 2013. godine te stekao akademski naziv magistar kiparstva. Od 2012. godine aktivno sudjeluje na skupnim izložbama te se dva puta predstavio samostalnim izlaganjem. Također je sudjelovao na kiparskim radionicama i likovnoj rezidenciji u Belgiji.
sanjinvinkovic@gmail.com