Saša Tkačenko (RS)

Saša Tkačenko rođen je 1979. godine, a živi i radi u Beogradu. Od 2008. izlaže u Srbiji i inozemstvu, između ostaloga u sljedećim muzejima i galerijama: Centre Pompidou u Parizu, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, mumok – Museum Moderner Kunst u Beču, MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană u Bukureštu, Guangdong Times Museum u Guangzhouu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, ACP – Australian Centre for Photography u Sydneyju, Muzej grada Beograda, Künstlerhaus Bremen, UnionDocs Center for Documentary Art u New Yorku, Castello di Rivoli – Museo di Arte di Contemporanea u Torinu. Sudjelovao je u umjetničkim rezidencijama na ustanovama ISCP u New Yorku i T.I.C.A-AirLAb Tirana Institute of Contemporary Art. Njegovi radovi dio su zbirki Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Telenor zbirke suvremene srpske umjetnosti.

Kontakt: contact@sasatkacenko.com

sasatkacenko.com