Sergio Benvenuto (IT)

Sergio Benvenuto je filozof, psihoanalitičar i istraživač u Nacionalnom istraživačkom savjetu (NRC) u Rimu. Urednik je Europskog časopisa za psihoanalizu (JEP). Među njegove novije knjige spadaju Perversioni. Sessualità, etica, psicoanalisi (2005.); njem. izdanje Perversionen. Sexualitaet, Ethink, Psychoanalyse (Turia+Kant, Beč, 2009.); Accidia. La passione dell indifferenza (2008.); In Freud's Tracks s Antonyjem Molinom (2008.)