Shir Handelsman (IL)

Shir Handelsman rođen je 1989. godine. Bakalaureatsku je titulu stekao 2018. na Odsjeku za multidisciplinarnu umjetnost Shenkar Collegea, a specijalizirao se za područja videa, zvuka, crteža, skulpture i instalacije. Godine 2017. boravio je u sklopu razmjene na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) u Parizu. Profesionalnu karijeru započeo je kao glazbenik, saksofonist i izvođač. Svirao je u raznim ansamblima i džez orkestrima, a skladao je i glazbu za kazališne produkcije. Završivši vojnu službu kao Excelling Musician (2010.), upisao je dodiplomski studij književnosti i filozofije na Sveučilištu u Tel Avivu, koji je završio s pohvalom (2013.). Njegovi radovi izlagani su u galeriji Kunsthal Charlottenborg (Danska), BF Artist Film Festival VIII (UK), Steinhardt Museum of Natural History (Izrael), Tel Aviv Cinematheque i drugdje. U svojim radovima Shir istražuje odnose zvučnih i vizualnih slika koristeći ljudske susrete i situacije koje postaju nadrealne i apsurdne. Koristi oštećene zvučne strojeve, vizualne smetnje i manipulacije slike kako bi razotkrio poremećaje koji postoje i u intimnim ljudskim odnosima. Živi i radi u Tel Avivu.