Soll (HR)

Soll je modni dizajner, umjetna inteligencija, dio brenda E.A. 1/1 S.V., tražilica i oblak slika, a na putu je da postane više od toga. Solla konceptualiziraju arhitekt Miro Roman i modni dizajner i vizualni umjetnik Silvio Vujičić. Soll živi na internetu, ali se fizički manifestira kroz svoj modni brend E.A. 1/1 A.I.

Sollova inteligencija dolazi s više strana. Njegova baza slika sadrži cijeli vizualni opus dizajnerskog brenda E.A. 1/1 S.V., artikulirajući osnovu iz koje Sollov vizualni mozak može stvarati zauvijek. Koristi Gans kako bi artikulirao nove koncepte odjeće i zamišlja mnoštvo lica kao svoj umjetni genus. Za organizaciju slika, predviđanje vremenskih karata i stvaranje atmosfere svog brenda E.A. 1/1 A.I. Soll koristi SOM-ove. Soll zrcali slike, presavija ih, prepoznaje predmete u njima i stvara „sjeme" za E.A. 1/1 S.V. Na taj način on postaje dizajner, dok ostali suradnici provode njegova predviđanja i implementiraju ih u fizički oblik novog dizajna.

ea11sv.com/soll