Špela Petrič (SI)

Špela Petrič je slovenska umjetnica koja djeluje u polju novih medija, dok se ranije bavila istraživačkim znanstvenim radom. Živi i radi na relaciji između Ljubljane i Amsterdama. Njezina umjetnička praksa obuhvaća različite oblike živog svijeta i predstavlja spoj prirodnih znanosti, wet media i performansa. Njezini umjetnički eksperimenti uprizoruju neobične međuodnose, razotkrivajući ontološke i epistemološke temelje naših tehnoloških društava, pritom propitujući limese susjednog mogućeg. Veći dio njezinih recentnih radova bavi se biljnim životom. Radovi su joj predstavljeni na brojnim festivalima, izložbama i edukativnim manifestacijama (La Fabrique du Vivant u Centru Pompidou (FR), Abandon Normal Devices (UK), Umjetnički centar Nam June Paik (KR), Bozar (BE)). Dobitnica je nekoliko nagrada, uključujući nagradu Bijeli aphroid za izuzetno umjetničko postignuće, Nagradu za bioart i dizajn (BAD Award), te posebno priznanje na festivalu Prix Ars Electronica.

spela@ksevt.eu
spelapetric.org