Stevan Kojić (RS)

Stevan Kojić (1973.) diplomirao je kiparstvo na Akademiji umjetnosti u Beogradu 1997. godine. Na istome fakultetu magistrirao je 1999. Od 2004. predaje na Odsjeku za nove medije na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Dobitnik je niza nagrada, a radove je predstavio na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu (Austrija, Kanada, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Japan, Makedonija, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Južna Koreja, SAD).

www.stevankojic.org
stevankojic@gmail.com