Studio Comrades (NL)

Studio Comrades je interdisciplinarni 2.5D dizajnerski studio sa sjedištem u Rotterdamu, koji su 2021. godine osnovale Nicol Colga i Edith Dingemans. Bave se spajanjem 2D grafičkog dizajna s 3D novim tehnologijama čime stvaraju projekte od društvenog značaja.

studiocomrades.com