Tamara Bilankov (HR)

Tamara Bilankov (Split, 1988.), diplomirala je Film i video na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Magistrirala je Animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a trenutno je na diplomskom studiju komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi i djeluje unutar umjetničkog kolektiva Sf Ljubavnice. Izlagala je na mnogim hrvatskim i internacionalnim filmskim te umjetničkim festivalima, samostalno i u kolektivu. Unutar svojih radova iscrpljuje različite egzistencijalne teme, najčešće kroz medij tijela, i u tom smjeru nastavlja razvijati svoj rad.
http://tamarabilankov.tumblr.com/ | tamara.bilankov@gmail.com