The Vašulkas (CZ)

Woody Vašulka rođen je 1937. Godine u Brnu, a živi u Santa Feu, New Mexico. Studirao je na Fakultetu industrijskog inženjeringa u Brnu od 1952 do 1956. te na Odsjeku za film i televiziju na praškoj Akademiji izvedbenih umjetnosti od 1960. do 1965. godine. Kasnih 60-ih godina težište njegova zanimanja prebacuje se s poezije i komercijalnog filma na video, rezultirajući nizom samostalnih radova i projekata u suradnji sa suprugom Steinom Vašulkom, koji su prikazani diljem svijeta. Samostalni radovi Woodyja Vašulke savršeno su producirani i brižljivo editirani, a kombiniraju neke od eksperimentalnih efekata za obradu slike iz zajedničkih radova s prepoznatljivijim snimkama pejzaža i igranim prizorima. Video radovi imaju nelinearnu strukturu koja istražuje načine stvaranja efekata istine pomoću kontinuiranog prepričavanja događaja, što je povezano s načinom na koji pojedinac vraća i ponovo proživljava sjećanja. Stoga se umjetnik u svojim radovima često poigrava s elementima biografske i autobiografske naracije.