Tihana Maravić (HR)

Tihana Maravić rođena je u Zagrebu 1976. godine. Od 1996. živi i radi u Bologni. Doktorirala je Kazališne studije (Sveučilište u Bologni, 2008.) s disertacijom na temu “Sveta luda kao izvođač. Kazališni i performativni elementi u fenomenu svete lude u Bizantu (4.-17. st.) i Rusiji (11.-17. st.)”. Ranije, za magistarski rad, istraživala je pravoslavnu hesihastičku praksu u odnosu prema Grotowskom i radom glumca na sebi samome. Glavna područja znanstvenog interesa: komparativno izučavanje kazališne semiologije antropologije te povijest religija između umjetnosti i duhovnosti; osobito pitanja kao što su funkcija kazališta, rad glumca i uloga izvođača. Boravila je više puta u inozemstvu: u Hildesheimu (1999./2000.), Moskvi (2005.), i Beogradu (post-doktorat, 2010.). Pripada krugu okupljenom oko kazališnog časopisa Culture Teatrali pod vodstvom Marca De Marinisa s Odsjeka za glazbu i kazalište Sveučilišta u Bologni. Objavljivala je radove u novinama i časopisima Kolo, Frakcija, Zarez, Hystrio, Didaskalia, Contemporary Theatre Review, Mont Analogue. Također radi kao nezavisna kustosica za izvedbene umjetnosti.