Todd McGowan (US)

Todd McGowan doktorirao je na odsjeku za engleski jezik i književnost na Ohio State University 1996. godine. Docent je na Sveučilištu u Vermontu, gdje predaje filmsku i kritičku teoriju. Područja njegovog znanstvenog interesa su Hegel, psihoanaliza, egzistencijalizam, te preklapanje ovih teorijskih promišljanja s područjem fima. Autor je knjiga The Real Gaze: Film Theory After Lacan i The Impossible David Lynch. Trenutno radi na knjizi o politici i psihoanalizi, koja će nastojati formulirati političke implikacije žudnje za smrću.