Wang Yuyang (CN)

Wang Yuyang (Harbin, 1979.) je diplomirao na Središnjoj akademiji dramske umjetnosti i Središnjoj akademiji likovnih umjetnosti u Kini. Živi u Pekingu gdje od 2008. godine predaje na studiju eksperimentalne umjetnosti na Središnjoj akademiji likovnih umjetnosti.

Umjetničko djelovanje Wang Yuyanga je intelektualna potraga za realnim, ali i istraživanje materijalnih potencijala kroz koje se realno može očitovati. Njegov rad anticipira novu dinamiku oblikovanja stvarnosti u kojoj ljudi i stvari formiraju „mreže ili asamblaž kroz koje je moguće posredovati te dijeliti čak i svijest“ (David Joselit i Hal Foster). Također otkriva živu materijalnost predmetnosti kao povezivanje interobjektivnosti. Radove je predstavljao diljem svijeta, u Hong Kongu, Bakuu, Šangaju, Karlsruheu, Baselu, Taipeiju, Pekingu, Maastrichtu, Seulu i drugdje.

kontakt: wyystudio@gmail.com