Yoshi Akai (JP)

Yoshi Akai (1970.) diplomirao je tekstilni dizajn, a magistrirao je dizajn na Sveučilištu Tama art u Tokiju, te tekstilnu umjetnost na Winchester School of art Sveučilišta Southampton u Velikoj Britaniji. Nakon što je kao dizajner radio u Japanu primljen je na programe Kungliga Konsthögskolan i Sveučilišta Chambers u Švedskoj. Sudjelovao je na mnogobrojnim izložbama u Japanu (Contemporary Fiber Art, Muzej Sveučilišta Tama Art, Tokio; Galerija SPACE21, Tokio; Tokyo Design Centre), Velikoj Britaniji (Galerija Winchester, Winchester), Nizozemskoj (Stichting B93, Enschede), Koreji (BIEAF, Busan) i Švedskoj (GATE, Kista Science City, Kista; OSC09, Färgfabriken, Stockholm; FUTURE, IT-ceum / Švedski muzej kompjutera, Linköping). Stvara originalne glazbene instrumente s jedinstvenim input sistemom te s tim kreativnim napravama izvodi performanse.