Yuk Hui (HK)

Yuk Hui studirao je računalno inženjerstvo i filozofiju na Sveučilištu u Hong Kongu i fakultetu
Goldsmiths Sveučilišta u Londonu, s naglaskom na filozofiji tehnologije. Trenutno predaje na
Sveučilištu Bauhaus u Weimaru. Inicijator je Istraživačke mreže za filozofiju i tehnologiju,
međunarodne mreže koja potiče istraživanja i suradnju na području filozofije i tehnologije.

Kontakt: http://www.digitalmilieu.net/yuk/