Yunchul Kim (KR)

Yunchul Kim je elektroakustični glazbeni kompozitor i umjetnik koji živi i radi u Berlinu i Seoulu. U svojim radovima bavi se umjetničkim potencijalom dinamike tekućina, meta materijala (fotonskih kristala) pogotovo kontekstom magnetohidrodinamike. Istraživanje prirode i dispozicije materije važni su faktori u njegovom radu te kroz zaokrete u materiji otkriva dispozicije materije u konstantnoj interakciji sa svijetom. Osnivač je Studio Locus Solus u Seoulu.

Kontakt: yunchul.k@gmail.com
yunchulkim.net