Impresum

koncept i realizacija: KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse Zagreb
kustoski tim: Ena Hodžić, Sandra Sajovic, Pavel Sedlak, Tereza Teklić
programska suradnja: Deborah Hustić (I’MM_), Michal Marianek (CIANT), Milica Pekić (Kiosk), Hrvoje Pukšec

partneri:
− Kultura promjene Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
− PRAKSA, Ljubljana
− Galerija Kapelica, Ljubljana
− CIANT | Međunarodni centar za umjetnost i tehnologiju, Prag
− Kiosk, Beograd
− I'MM_ Media lab, Zagreb

koordinatorica projekta: Tereza Teklić
savjetnica: Sunčica Ostoić
organizacijski tim: Stefan Haus, Ena Hodžić, Ivana Jelača, Jelena Matičić, Sandra Sajovic, Tereza Teklić
produkcijski tim: Ena Hodžić, Jelena Matičić
tehnički direktor: Marko Matošić
dizajn postava izložbe: Ena Hodžić, Marko Matošić, Tereza Teklić
oblikovanje vizualnog identiteta: Ruta
odnosi s javnošću: Irena Borić

koordinacija volontera: Stefan Haus
volonteri: Lina Gonan, Mia Gonan, Ana Kožul, Dora Vasić, Jelena Lulić, Romana Popočovski, Clara Sakic, Milena Marinić, Adela Kovač, Anamarija Gudelj Velaga, Sanja Surma, Anja Martinčević, Magdalena Rončević, Iva Bilobrk,
Valentina Breski

hvala:
Deborah Hustić, William Linn, Jelena Matičić, Jure Sajovic, Marta Kiš, Karla Pudar, Ivan Marušić Klif, Josip Špoljarec (bravarija Špoljarec), ULUPUH, Karla Horvat-Crnogaj, Klub Močvara, Matija Orešić, Mario Gracin, Srđan Milanja i svima ostalima koji su doprinijeli realizaciji projekta.

projekt podržali:
Grad Zagreb − Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Republike Slovenije
Mjesna općina Ljubljana − Odsjek za kulturu (podržala produkciju radova iz Slovenije)

sponzori: Arto d.o. o., Presscut, Hotel Laguna

medijski pokrovitelji: Net.hr, Zarez, H-alter, Radio Student, Kulturpunkt.hr, Designed.rs, Neural, Radio 101