Darija Medić (RS) Into the Blind: model 300

Dokumentacija, 2011.

Model 300 je tehno-psihološki navigacijski eksperiment − naprava za navigaciju koja potiče promišljanje o paranoičnim interpretacijama tehnologije, tražeći putove s manje elektromagnetskih frekvencija u urbanim prostorima. Estetika Modela 300 nadahnuta je prezentacijskim stilom tvrtki koje su specijalizirane za zaštitne naprave, osobito LessEMF. Materijalna osnova sugestivnosti današnjeg softvera je golemi komunikacijski jaz između ljudske percepcije i koda specifične kompleksne tehnologije, kao i sve veće brzine softvera i razvoja naprava u smjeru intuitivnosti. S produbljenjem jaza između koda i ljudskog logičkog mišljenja povećavaju se i mogućnosti interpretacije. Proizlazeći iz potrebe da se fizički i figurativno otvori crna kutija zatvorenih sustava, ova tehnološka intervencija istražuje prostor između ljudske percepcije i tehnoloških struktura kako bi učinila vidljivima odluke koje se nalaze u pozadini svake “neutralne” tehnologije, istražujući plodno područje retorike sučelja.

Darija Medić (RS)

Darija Medić je novomedijska umjetnica koja kroz uporabu jezika, tehnologije i dizajna istražuje područje korekcije/krađe/građenja identiteta i labirinte suvremenih tehnoloških
praksi. Većina njezinih radova su spekulativne intervencije u nesavršenosti sistema koje otvaraju pitanja društvene izgradnje značenja i dinamike distribucije moći. Diplomirala je na Odsjeku za umrežene medije na Piet Zwart institutu u Rotterdamu i na Odsjeku za nove likovne medije na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.

Darija je izlagala u zemlji i inozemstvu, gdje je predstavila svoj rad na projektima kao što su Mindware: Technologies of Dialogue (Poljska), Karasssuite (Slovačka, Belgija), Napravi me festival (Srbija, Austrija), Hacker Space Festival (Francuska), Unlimited Liability (Njemačka), MEMEFEST/festival radikalnih komunikacija (međunarodno), konferencija Viral Communications (Nizozemska). U svome radu zalaže se za autonomne oblike učenja i umjetničkog djelovanja kao potencijala za individualnu i društvenu emancipaciju.

needles.and.pinheads@gmail.com