Martina Mezak (HR) Take a Break

Naprava za transformaciju stvarnosti, ready-made, 2012.

Rad Take a Break bavi se matricom svakodnevnog, rutiniranog života i njegovim najjednostavnijim hackom/crackom − seksualnim užitkom. Uobičajena svakodnevica predstavljena je uredskom stolicom. Naizgled obična uredska stolica može se postupno transformirati u uređaj za izazivanje seksualnog uzbuđenja. Take a Break se bavi seksualnom ugodom i osnaženim zanosom kao primarnim načinom da se isključimo iz uobičajene stvarnosti. Stolica je opremljena skrivenim pomagalima za potenciranje seksualnog doživljaja; od standardnih vibratora i SM opreme do audiovizualnih moždanih stimulatora.*

*http://en. wikipedia.org/wiki/Mind_machine

Martina Mezak (HR)

Martina Mezak je multimedijska umjetnica rođena 1973. U Zagrebu. Svoj rad temelji na multidisciplinarnim istraživanjima na polju tehnologije, znanosti i umjetnosti, usmjerenima na transcendenciju svjesnoga. Najviše se bavi interaktivnim audio i video instalacijama te multimedijskim objektima. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu (Galerija PM, HDLU, Zagreb; Device_art 3.009, Zagreb/Tokio; Device_art 2.006, Zagreb/Beograd/ San Francisco; Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb; Nacionalni muzej suvremene umjetnosti, Seul, Južna Koreja).

www.martinamezak.hr
martina@martinamezak.hr