Marijan Vejvoda (HR) Autolopata

Instalacija, 2003.

Tijekom godina, radeći na projektima urbanizma, arhitekture, istraživanjima vizualnih medija kao i podučavanju mladih, došao sam do zaključka da je najgora stvar koja se mogla dogoditi čovječanstvu - industrijska revolucija. Tehnologija je omogućila izbjegavanje opravdane patnje a vodi u opću ovisnost i udaljavanje od zbilje što je prema C.G. Jungu temelj svih mentalnih oboljenja. Autolopata je uporabna i simbolična oprema za liječenje od posljedica ovisnosti o tehnologiji kao magiji.

Marijan Vejvoda (HR)

Rođen 1939. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1964.) Istraživao primjene kablovske televizije u urbanizmu na magistarskom studiju na Johns Hopkins University, Baltimore, SAD (1978/79.). Doktorat tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1993.). Radio u Rimu u studiju prof. arh. Luigija Piccinatoa (uglavnom urbanizam 1965/66.), Edinburghu kod Robert Matthew, Johnson Marshall&Partners (arhitektura poliklinike i univerziteta 1967/68.), bio redovni predavač na Manchester College of Art and Design (1968/70). Planer na Projektu Gornji Jadran (UNDP - 1970/71), u Riječkom Urbanističkom birou (Generalni plan Rijeke 1973/80), u SIZ-u u oblasti kulture općine Brač na revitalizaciji samostanskog kompleksa Pustinja Blaca (1980/84), u SIZ-u kulturne općine Cres-Lošinj na Projektu revitalizacije kulturnih dobara i prostora otoka Cres-Lošinj (1984/86). Trenutno profesor na Fakultetu za turizam i hotelski menadžment, Opatija/Ika i Filozofskom fakultetu Rijeka (kolegij u području arhitekture, urbanizma, ekologije i vizualnih medija). Radio na dokumentarnom i igranom filmu, te je autor i koautor mnogih tematskih izložbi.