Isidora Todorović (RS) Meke sobe

Mixed media instalacija (tisak, šivanje, interaktivni elektronski vez i LilyPad Arduino), 2015.

Meke sobe je eksperiment na polju elektronskog tekstila, e-komunikacije i Interneta stvari. Vez sadrži “meke” motive (ptice, drveće ili srne) i istodobno služi kao interaktivan prostor koji nas obavještava jesmo li primili elektronsku poštu ili nas poziva da se poigramo senzorima, a sve se odvija u ambijentalnoj instalaciji koja podsjeća na nečiju sobu. Na taj način rad eksperimentira s vezama između stvari, tehnologije i osobnog/intimnog i virtualnog prostora.

Isidora Todorović (RS)

Isidora Todorović je medijska umjetnica iz Novog Sada. Završila je preddiplomski i diplomski studij na Odjelu za nove vizualne medije na Umjetničkoj akademiji u Novom Sadu, gdje radi kao asistentica. Ljubiteljica je bio-političkih teorija, post-feminizma i „uradi sam“ kulture. Trenutno piše članke o anonimnosti na internetu te dizajnira političke igre i „meku elektroniku“ za šivanje. Njezina politička igra za Android One good day dobila je nagradu Bogdanka Poznanović na festivalu video umjetnosti Videomedeja.

idoraorg@gmail.com