Johnatan Foote (US) Mirkoritmički orkestar

Interaktivna objekt, 2006.

Mikroritmički orkestar, je osuvremenjena verzija slavne tradicije muzičkih kutija. Izrađen je od drvene kutije za cigaru i solenoida prikupljenih iz starih hard diskova. Solenoidima upravlja interni mikrokotroler. Namjesto da sviraju konvencionalne melodije, solenoidi su posloženi u sekvencu tako da škljocaju prema ritmičkoj strukturi. Da čitava stvar nije takva fešta dorkova, moglo bi se gotovo reći da je zvuk funky. Kada otvorite kutiju, Mikroritmički orkestar počne svirati. Djelo je interaktivno: gledatelji mogu mijenjati broj udaraca i skevencu posredstvom kontrolne ploče.

Kontrolna ploča sastoji se od velikog potenciometra koji kontrolira brzinu ritmičke sekvence, od zomboidno sporog do nevjerojatno robotski-brzog. Umjerene brzine naznačene su crnim trokutom, iako je korisnicima na raspolaganju da sami odrede svoj tempo. Crveni gumb starta i zaustavlja ritmičku strukturu, dok gumb služi za odabir raspoloživih ritmičkih sekvenci. (Stiskanjem crne tipke dok kutija ne svira prolazi se ukrug kroz raspoložive sekvence.) Dvobojne LED diode na gornjem dijelu idu ukrug zajedno sa sekvencom (kada svira) ili pokazuju u binarnom obliku odabranu sekvencu (kada ne svira).

Johnatan Foote (US)

Johnathan T. Foote rođen je 1963. u Hollywoodu. Pohađao je javne škole u Santa Monici u Kaliforniji, gdje nije naučio surfati. Diplomu iz elektrotehnike stekao je 1985., a stručni magisterij iz električnog inženjerstva stekao je 1986., i jedno i drugo na Sveučilištu Cornell. Doktorat iz elektroničkog inženjerstva stekao je na Sveučilištu Brown, a dodijeljena mu je i nagrada za izuzetan istraživački rad - Outstanding Research Award razreda Sigma Xi Sveučilišta Brown. Postdoktorski istraživački rad od 1993. do 1996. proveo je na Sveučilištu Cambridge u Velikoj Britaniji, a 1997. bio je Fullbrightov stipendist na Institutu za sistemsku znanost – Institute for System Science (današnjem A*STAR-u) u Singapuru. Od 1997. do 2005. bio je viši znanstveni istraživač u FX Palo Alto Laboratory. Trenutno radi kao konzultant, a radi i na rukopisu.

Istraživački interesi dr. Footea su računalno prepoznavanje govora, analiza i nalaženje audio podataka, procesiranje multimedijskih signala i panoramski video. Dr. Foote je objavio više od 60 članaka na tim poljima i dobio je nagrade za najbolje priloge na međunarodnim konferencijama ACM Multimedia i ACM SIGIR. Dr. Footeu je registrirano 10 patenata u SAD-u, a daljnjih 30 čeka na registraciju. Aktivan je i u umjetnosti, a u slobodno vrijeme uživa ne surfajući.