Koncept

Neočekivano između promišljanja i igre

Trijenalni Device_art festival pokrenuli smo sada već davne 2004. godine kao istraživački i komparativni projekt koji otvara prostor za dijalog između hrvatske i regionalne device art umjetnosti i srodnih specifičnih, tehnološki orijentiranih umjetničkih scena iz različitih zemalja. S festivalom smo tako putovali od susjedne Slovenije i Češke, domovine Čapekova robota, sve do dalekog Japana, moćne kanadske scene i kolijevke makerspace kulture – Kalifornije, da bismo posljednje izdanje festivala 2018./2019. posvetili globalnim device art tendencijama i prožimanju strojeva, uređaja i tehnologije s ekologijom, biologijom, zvukom, tijelom i kozmologijom. Ovo novo festivalsko izdanje, ostvareno u suradnji s grupom kustosa iz ZKM-a | Centra za umjetnosti i medije Karlsruhe, na neki način objedinjuje lokalni fokus projekta i njegovu posljednju internacionalnu iteraciju. Fokusirajući se na njemačku scenu (koja je ustvari izuzetno međunarodna), festival u 2021. godini nastaje u međuprostoru lokalnog i globalnog, na granici njihova prožimanja i poništavanja, što se, pomalo ironično, poklapa i s našim "međunarodnim" životima koje u zadnje dvije godine živimo lokalno i online, iz svojih vlastitih domova.

Kada smo prije 10 godina pripremali monografiju o KONTEJNER-u, obilježavajući njome prvih 10 godina rada udruge, u glosaru knjige definirali smo device art kao granu umjetnosti u kojoj je sama naprava, stroj jednak sadržaju umjetničkog djela: uz često korištenje interaktivnih tehnologija, takva umjetnost poigrava se poimanjem namjene tehnološkog uređaja na ludički način, aproprijacijom te izmicanjem iz prvotnog konteksta naprave prema afektiranju, cinizmu i humoru koji seže onkraj uobičajene funkcionalnosti i svrhovitosti. Tehnologija je u zadnjih 10 godina evidentno postala integrativni dio naših života – možemo reći i gotovo svačijih života, bez obzira da li se radi o privilegiranim društvima opsjednutim gadgetima ili zemljama koje za takve zajednice služe kao izvor jeftine radne snage i smetlište. U vremenu duboke tjeskobe, krize, nesigurnosti i neizvjesnosti, device art nas mimo tradicionalnih dihotomija i dalje poziva na promišljanje odnosa živog i neživog, organizma i stroja, i svega onoga duhovitog, bizarnog i neočekivanog što se nalazi između.

Formalno je područje device arta, od samih početaka, a u zadnjih 10 godina naročito, iznimno hibridno područje prožimanja medija, formata i umjetničkih poetika, što se jasno očituje i u radovima protagonista ovog festivala. Neke od istaknutijih tema svakako su problematika (i mitologija) održivog života (na Zemlji?), okoliša i ekološke krize te neizbježna pitanja tjelesnosti, osjetilne percepcije i interakcije (živog) bića i stroja. Ovogodišnji Device_art festival od ranijih se izdanja razlikuje možda ponajprije temom dematerijalizacije stroja, dominacije podataka i računalnih programa, u skladu sa sve većom osviještenošću društva o stroju kao bestjelesnom entitetu koji neopipljivo kroji sudbine i oblikuje svijet u kojem živimo. Umjetnici koje predstavljamo u jednakoj se mjeri bave i materijalnim i nematerijalnim strojem – programskim kodom i algoritmima, kao i hardverom, mehaničkim sklopovima i fizičkim uređajima te njihovim suodnosima, kontrastima i spregama. U mnogo predstavljenih radova poseban je naglasak stavljen i na zvuk kao umjetnički medij. Umjetnici istražuju zvučnost naprava, eksperimentiraju i manipuliraju zvučnim slikama te stvaraju generativne kompozicijske algoritme za svoje mehaničke i robotičke instrumente. To je svakako još jedna razlika u odnosu na prva festivalska izdanja i smjer koji se na svjetskoj novomedijskoj umjetničkoj sceni može pratiti već niz godina. U vizualnom smislu device art radovi najčešće su vrlo atraktivni i privlačni različitim publikama, što je jedna od bitnih karakteristika i ovogodišnjeg festivalskog programa. Bilo da se radi o sirovijoj DIY estetici ili minimalističkom, ispoliranom dizajnu, radovi su naglašeno komunikativni i često ohrabruju slojevito čitanje koncepta i značenja rada – od inicijalne interaktivnosti, taktilnosti i uživanja u igri, sve do promišljanja tema proizašlih iz filozofije i društvene teorije, kritike postkapitalizma, suvremenog društva i aktualnih politika održivog razvoja.

Uz povezivanje umjetničkih scena iz različitih zemalja i prezentacijske formate poput izložbi, performansa i diskurzivnih programa, bitan dio rada udruge KONTEJNER, a naročito Device_art projekta, od samih je početaka ulaganje u rad hrvatskih umjetnika i suradnja na produkcijama radova lokalnih autora s posebnim naglaskom na poticanje interdisciplinarnosti u radu i facilitaciju suradničkih procesa između umjetnika i stručnjaka koji rade izvan područja kulture (a naročito u tehnologiji i znanosti). Motivacija za ove naše aktivnosti ne leži samo u potrebi za afirmacijom lokalnih autora u međunarodnom kontekstu i njihovim povezivanjem s akterima iz različitih dijelova svijeta, već i u poboljšavanju uvjeta za rad novomedijskih umjetnika u Hrvatskoj – uvjeta koji su vrlo nepovoljni i otežavajući u usporedbi, primjerice, sa zemljama s kojima smo do sada surađivali na projektu. U odnosu snaga između međunarodnih i hrvatskih umjetnika, ovaj se festival od prošlih izdanja ističe podjednakom zastupljenošću umjetnika iz Njemačke i Hrvatske: uz šest novih KONTEJNER-ovih produkcija i koprodukcija koje će se predstaviti na izložbi u Zagrebu, popratna Device_art izložba u Splitu donosi i mali pregled radova šestero hrvatskih novomedijskih umjetnika i umjetnica koji se u svom umjetničkom radu bave tehnologijom i napravama kao sredstvima izražavanja. Hrvatska device art scena od stidljivih se početaka ranih dvijetisućitih godina, kada je i pokrenut ovaj projekt, transformirala u agilnu i svestranu scenu koja sve više važnosti pripisuje istraživačkom procesu kao integralnom dijelu umjetničkog rada, uz eksperimentiranje s medijima i tehnikama koje spaja s komentiranjem aktualnih društvenih situacija jednako kao i s osobnim narativima i iskustvima.

Uz Ekstravagantna tijela i Touch Me festival, Device_art dio je trilogije trijenala koja je obilježila prvih dvadeset godina rada udruge KONTEJNER. Sva tri navedena festivalska projekta kroz različite tematske prizme bavila su se istraživačkim i intermedijskim umjetničkim praksama – uzbudljivim hibridnim područjem proširenog tijela, tabua i izokrenutih paradigmi. S vremenom su se teme ovih naših glavnih autorskih projekata počele sve intenzivnije ispreplitati s drugim, srodnim, ali opet specifičnim umjetničkim područjima u kojima smo radili, poput umjetnosti zvuka. Taj proces paralelan je s prožimanjem medija i formata koje se događa u suvremenim umjetničkim praksama i na njega se prirodno nadograđuje afirmirajući upravo premrežavanje kao (nama) najuzbudljiviju osobinu suvremene umjetnosti kojom se bavimo. Ovo izdanje Device_art festivala rezultat je i tih preklapanja i prožimanja karakterističnih za rad KONTEJNER-a zadnjih nekoliko godina. Štoviše, od ovog izdanja nadalje cijeli Device_art, kao projekt kojeg smo do sada radili u prepoznatljivom festivalskom formatu, uranjamo, premrežujemo, rastačemo i preslagujemo u nove konstrukcije i koncepcije, upravo kako bi na nov način nastavili našu device art priču u budućnosti.

KONTEJNER