Impresum

Ekstravagantna tijela: Ekstravagantni umovi

Zagreb: 20.-24. listopada 2010., Pogon- Jedinstvo, Klub Močvara, Trnjanski nasip bbBeograd, Skopje, Dubrovnik, Sarajevo - studeni i prosinac 2010.

projekt osmislio: KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

kustoski tim: KONTEJNER | Ivana Bago, Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić

programska suradnja: Melentie Pandilovski / Euro-Balkan Institute, Petar Milat (simpozij), Milica Pekić / KIOSK, Hrvoje Pukšec (film)

program simpozija: Ivana Bago, Petar Milat, Sunčica Ostoić

organizator: KONTEJNER | biro suvremene umjetničke praksepartneri: KIOSK, Euro-Balkan Institute, Multimedijalni institut, Art radionica Lazareti, Udruženje za razvoj kulture “URK” i Klub Močvara, Pogon − Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Udruga za samozastupanje, Udruga za autizam, Zagreb, Centar za autizam − Zagreb, Kino Bosna, Sarajevo

organizacijski tim: Ivana Bago, Tihana Bertek, Ena Hodžić, Ivana Jelača, Olga Majcen Linn, Maja Mihaljević, Sunčica Ostoić, Tereza Teklić

produkcijski tim: Tihana Bertek, Stafan Haus, Ena Hodžić, Ivana Jelača, Olga Majcen Linn, Maja Mihaljević

tehnički direktor: Marko Matošić

postav izložbe: William Linn, Olga Majcen Linn, Marko Matošić, Sunčica Ostoić

odnosi s javnošću: Ena Hodžić

koordinacija volontera i hospitality: Stefan Haus

administracija: Maja Mihaljević

oblikovanje vizualnog identiteta: Dejan Dragosavac Ruta

Volonteri: Vinka Alfier, Ružica Babić ,Sonja Balog , Vesna Bončina, Alexandra Branković, Lana Ema Dražić, Tea Filipi, Ana Fundurulić, Katja Knežević, Petra Kovačević, Mia Krpan, Iva Malenica, Matea Mihaljević-Vukić, Ana Perić, Ines Prološčić, Silvana Raguž, Romana Romančuk, Anies Skelac, Tanja Šaran, Ines Vanjak, Ana Vuković, Ivana Vukšić, Dolores Špilj, Katrin Radovani, Margarita Anakovskaya, Željana Bilušica, Alica Širanović, Eva Rotarizdavač kataloga: KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakseurednici kataloga: Ivana Bago, Tihana Bertek, Ivana Jelača, Olga Majcen Linn, Petar Milat, Sunčica Ostoićprijevod: Una Bauer, Tihana Bertek, Ivana Jelača, Graham McMaster, Marina Miladinov, Sana Perić, Dubravko Torjanaclektura: Svjetlana Ciglar, Graham McMaster

Projekt podržali:

Grad Zagreb − Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport

Ministarstvo kulture RH

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

ERSTE Fondation

ECF _ Europska kulturna fundacija

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Sponzori: Arto, Best Western Premier Hotel, Model pakiranja

Medijski partneri: Neural.it, Radio SC

Zahvale: Lois Keidan (Live Art Development Agency), Dr. Vlado Jukić, Dubravka Stijačić, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Daniela Bratković, Blok, URK, Kornel, Hrvoje Handl (Bolnica Jankomir), gmk, Galerija VN, WHW, Industrogradnja grupa, Vinka Alfier, Ružica Babić, Sonja Balog, Vesna Bončina, Alexandra Branković, Nikolina Brčina, Lana Ema Dražić, Tea Filipi, Ana Fundurulić, Petra Glavica, Ana Gregl, Katja Knežević, Petra Kovačević, Mia Krpan, Iva Malenica, Matea Mihaljević-Vukić, Lucia Pascuttini, Ana Perić, Ines Prološčić, Silvana Raguž, Romana Romančuk, Anies Skelac, Mateja Šamec, Tanja Šaran, Paola Štokić, Ines Vanjak, Ana Vuković, Ivana Vukšić, ULUPUH i svima ostalima koji su doprinijeli realizaciji projekta.