Ana Adamović (RS) Mi izbjeglice (1943 - 2016)

video instalacija, 2016.

Video instalacija Mi izbjeglice za osnovu uzima istoimeni tekst Hanne Arendt iz 1943. godine posvećen prognanim i uništavanim europskim Židovima. Ponovo iščitavajući ovaj značajni tekst danas, u jeku najveće izbjegličke krize u Europi od kraja Drugog svjetskog rata, rad se bavi pitanjima rata, netolerancije, izbjeglištva, odgovornosti i zajedništva.
(prema tekstu Hanne Arendt Mi izbjeglice iz 1943. godine i romanu Stefana Zweiga Jučerašnji svijet iz 1942. godine)

glumci: Vukašin Lalovac, Nemanja Vasić, Nikola Milivojević, Uroš Stojanović, Tara Radulović, Manja Jelovac, Mina Blagojev, Marija Anđelković, Milutin Milićević, Pavle Kaucki, Anja Katić, Olga Svuvačarov, Nađa Djuričko, Katarina Ivković, Nina Stamatović, Milica Grbović, Filip Kaćanski, Marko Milovanović, Radoš Marković, Ema Stojanović, Radivoje Vlaškalić, Jovan Šešum

koordinacija i rad s mladim glumcima: Paul Leonard Murray
direktor fotografije: Aleksandar Ilić
kamera: Marko Mladenović
kolor: Nikola Mrdalj
direktor zvukar: Dragutin Čirković
snimatelj zvuka: Srđan Bajski
Rad je realiziran uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije

Ana Adamović (RS)

Ana Adamović bavi se temama identiteta i sjećanja, kako osobnog tako i kolektivnog, kroz dugoročne fotografske i video projekte. Od 1999. godine njen rad je izlagan na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, između ostalog i u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzeju fotografije u Braunschweigu, Muzeju fotografije u Solunu, Ossage Art fondaciji u Hong Kongu. Svjetsku književnost diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju je studirala na Institutu za umjetnost u Bostonu, a trenutno je student doktorskih studija na Akademiji umjetnosti u Beču. Živi i radi u Beogradu.

adamovic.ana@gmail.com
anaadamovic.com