Ivan Petrović (RS) Dokumenti [2007], iz serije Evidentiranje

fotografije, 2001.

Fotografirani predmeti predstavljaju dio arhivskog materijala preuzetog iz fundusa općinskog prekršajnog odvjetništva u Kruševcu (Srbija). Budući da pripadaju spomenutoj kategoriji sudskog istraživanja, oni nisu vezani za određeni zločin, ali su možda upotrijebljeni u tučnjavi, oduzeti u policijskoj raciji ili korišteni kao sredstvo zastrašivanja u konfliktnoj situaciji, gdje je neka osoba, ili više njih, bila tjelesno ugrožena od strane druge/drugih.

Administrativno urudžbirani kao dokazi kojima je utvrđena nečija krivica, takvi se predmeti u posljednjoj instanci adaktiraju kao arhivska građa i pet godina nakon odlaganja u a/a komisijski uništavaju.

Prelaskom iz jednog područja uporabe u sljedeće – od robnog artikla u trgovini preko privatnog predmeta do sudskog artefakta – predmet mijenja funkciju i značenjski karakter. Označen na osnovi promjena uporabne vrijednosti, pri čemu se prisutnost ljudi naslućuje u načinu na koji je možda bio korišten, takav predmet otvara prostor za pitanja i pretpostavke o latentnoj vrijednosti zloporabe.

Ivan Petrović (RS)

Ivan Petrović rođen je 1973. godine u Kruševcu, Srbija. Diplomirao je na Akademiji umjetnosti „Braća Karić“ u Beogradu 2002. godine, na Odsjeku za fotografiju. Uz fotografiju, koja predstavlja osnovno područje njegova djelovanja i rada (umjetničkog, istraživačkog, pedagoškog), bavi se i kratkom formom dokumentarnog filma i videom. Njegova umjetnička praksa zasniva se na međuodnosima dokumentarizma, aproprijacije i revalorizacije, a karakterizira je raznovrstan izvođački pristup. Glavna tema koju umjetnik istražuje kroz svoje projekte je fenomen diskontinuiteta, a njegova je analiza moguće sredstvo u procesu realizacije radova.
Suosnivač je i suurednik Centra za fotografiju zajedno s Mihailom Vasilјevićem. Inicijator je i urednik Foto-foruma (2010.-2011.) te autor istoimene knjige (2016.). Dobitnik je nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ (2008.) i stipendije „KulturKontakt“ u Beču (2004.).

Kontakt: ivan73petrovic@gmail.com