Stanislav Drča (RS) Quantum

interaktivna instalacija

Quantum, interaktivna instalacija koja polazi od promišljanja suvremene znanosti i kako ona apstrahira pojave oko sebe, dijeleći ih na dvije kategorije, čestičnu i valnu. Problematika ljudske percepcije vala leži u njegovoj dvodimenzionalnoj prezentaciji longitudinalne i transverzalne prirode koja ne obuhvaća njegov volumen i prostorno kretanje u trodimenzionalnom svijetu. Quantum predstavlja paket energije tj. kvant koji je promatraču dan na potpuno slobodnu manipulaciju u višedimenzionalom prostoru kako bi on sam otkrio i sagledao sve skrivene kadrove i kutove vala koji odudaraju od njegovog konvencionalnog oslikavanja.

Stanislav Drča (RS)

Stanislav Drča, diplomirao na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu na Likovnom odjelu, Odsjeku za nove likovne medije 2016. godine. Iako bježi od definiranja vlastitih praksi jednim stilom, tematikom ili medijem, njegove radove najčešće srećemo u obliku interaktivnih instalacija, happeninga i projekcija u području društveno angažiranog vizualnog stvaralaštva. Iza sebe ima preko četrdeset grupnih izložbi u Srbiji i inozemstvu. Član Gradske Gerile.
kontakt: stanislavdrca.com