Dominik Grdić (HR), Michel Mesarić (SI) Vibracija 02

zvučna instalacija

Vibracija 02, zvučna instalacija koja se sastoji od dva dijela – istraživačkog i dokumentarnog. Razgovorom sa stanovnicima Zagreba autori saznaju aktualnosti o gradu i državi. Dokumentiranjem razgovora gradi se svojevrstan zvučni kolaž kao portret društvenog stanja. Koncipirani zvučni zapis reproduciran je unutar prostora kućice na ulazu u Klub Močvara te je reproduciran isključivo putem subwoofera. Vibracijom nastale snage basa animiraju se stijenke kućice, niskom frekvencijom koja bruji i trese sam objekt. Stvara se dojam neke snažne energije koja je zatvorena u mali prostor, određene „vibre“ grada koja svojom silinom traži način kako razbiti barijeru i proširiti se mentalnim horizontima unutar kojih je nastala. Autori ju na jednom mjestu, koristeći zvuk kao taktilni materijal, transformiraju u energiju koja animira infrastrukturu jedne mikro lokacije kao što je to Klub Močvara. Ujedno, simbolički, i Grad Zagreb, glavni grad Hrvatske.

Dominik Grdić (HR)

Dominik Grdić (Rijeka, 1983.), završio preddiplomski studij slikarstva i likovne pedagogije na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Kao umjetnik zanima se za multimediju, skulpturu, postskulpturu, transmediju, instalacije, novomedijske radove, spekulativni dizajn i javne akcije. Aktivni je član Odbora za kvalitetu studija pri Akademiji u sklopu kojeg je organizirao nekoliko land art, multimedijskih i konceptualnih projekata i izložbi. Član je projekta „AdriArt“ čiji je naglasak na implementaciji suvremenih medija i tehnika u institucijama, redefinirajući strukture i osmišljavajući nove koncepte za buduću umjetničku edukaciju. Trenutno radi na projektu u sklopu dvogodišnjeg diplomskog studija na temu telematike u novim medijima i suvremenoj umjetnosti, povezujući teoriju, filozofiju i transmedijski pristup.

kontakt: dominikgrdic@gmail.com

Michel Mesarić (SI)

Michel Mesarić (Ljubljana, 1989.), pohađao je Školu sa primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci, grafički smjer te Glazbenu školu „Ivan Matetić Ronjgov“ u Rijeci, smjer glasovir (osnovna škola), a kasnije i teoretski smjer, udaraljke (srednja škola). Nakon završene srednje škole, počinje raditi na lokalnoj gradskoj televiziji. Uz posao je upisao Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer likovna pedagogija, modul grafika te je završio preddiplomski studij. Trenutno je student diplomskog studija „Medijske umjetnosti i prakse (MAP)“, modul - intermedija na istoj akademiji.

kontakt: create.instinct.23@gmail.com