hibrid #1 - ⥀16Andreas Trobollowitsch (AT)

hibrid #1 - ⥀16

hibrid #1 - ⥀16 je efemerna zvučna instalacija koja se sastoji od osam samoizgrađenih mehaničkih objekata, šesnaest gramofona, šesnaest flauta i šesnaest balona. Zvuk flauta proizvodi zrak koji struji iz balona, a rotiraju se uz pomoć gramofona. Tijekom tog procesa zvuk se modificira na različite načine: konstantno, zbog smanjenja tlaka zraka (uključujući promjenu intenziteta i boje zvuka), i iznenada (uključujući promjenu visine tona), kad se način reprodukcije prebaci s „prepuhane“ na „normalnu“. Osim toga, tri gramofona okreću se različitim brzinama, pri čemu se cjelokupni zvuk malo po malo drugačije komponira.

Rad su naručili Elevate i KONTEJNER u sklopu New Perspectives for Action, novog izdanja projekta Re-Imagine Europe, sufinanciranog od strane programa Kreativna Europa Europske unije. U suradnji s Universalmuseum Joanneum – Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark.

Andreas Trobollowitsch (AT)

Andreas Trobollowitsch je bečki umjetnik i skladatelj. Na temelju rotacijskih i sustava povratne sprege uglavnom koristi modificirane svakodnevne predmete, preparirane ventilatore i glazbene instrumente. Prvenstveno se fokusira na konceptualne skladbe, glazbene instrumente koje sam razvija, te zvučne i crtačke instalacije. Promatrajući dihotomiju intelektualnog i tjelesnog, u radove uključuje vizualne elemente, prostornost, pokret i način na koji su oni povezani sa zvukom.

Festivali i institucije na kojima je predstavljao radove: Festival Novas Frequências (Rio de Janeiro, BR), Tsonami Festival (Valparaíso, CL), Festival Maintenant (Rennes, FR), Festival Dotolimpic (Seoul, KR), Elevate (Graz, AT), Super Delux Club (Tokio, JP), Ex Teresa Arte Actual (Mexico City, MX), conDiT (Buenos Aires, AR), IMS (São Paulo, BR), The Renaissance Society (Chicago, SAD), Harvestworks (New York, SAD), Konzerthaus (Beč, AT). Izdaje za schraum (Berlin, DE), Monotype Records (Varšava, PL), Filmarchiv Austria (Beč, AT), Crónica Records (Porto, PT), Sonoscopia (Porto, PT) i mAtter (Tokio, JP).