Marijan Crtalić (HR): Ronjenje

Poslednja istočnoevropska izložba rezultat je jednogodišnjeg radnog procesa 21 kustosa i 59 umjetnika i umjetničkih grupa iz područja Istočne Europe. Izložba je inicirana, razvijena i realizirana u okviru programa pod nazivom “Profesionalni standardi u praksi kuratora”, specifičnog modela seminara i radionica fokusiranih na probleme praćenja, interpretacije, kontekstualizacije i promoviranja aktualne umjetničke prakse.

Seminar održan u travnju 2002. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu pod nazivom “Profesija kuratora u tranziciji” okupio je sudionike iz 17 zemalja čiji je zajednički nazivnik snažna zahvaćenost procesom političke, ekonomske i kulturne tranzicije, kao i pripadanje istom geopolitičkom prostoru. Tijekom rada izdvojile su se četiri tematske cjeline: tijelo kao indeks kulturoloških promjena – Difficult body, javna predstavljivost umjetnosti – city@org, medijsko posjedovanje vizualnog iskustva – Remote without control, i uloga umjetnika u preispitivanju simbola – Reinterpretation of symbols.

Diffcult body je sintagma nastala spajanjem termina difficult image koji upućuje na određeni traumatizirajući sadržaj i tela kao jednog od najvažnih mjesta savremene teorije i umjetnosti. Radovi predstavljeni na izložbi proizlaze iz iskustva nasilja, represije, rata i politika identiteta, kao i iz teorijskih artikulacija tijela i tjelesne umjetnosti. Pristupi se polariziraju prema bliskosti jednom od dva pola: fizičkom iskustvu tijela i tijelu kao reprezentaciji. Na toj osnovi radovi se raspoređuju od instalacije koja uključuje organičke procese truljenja, preko graničnih fizičkih iskustva i ritualnog tijela u performansu, do prikazivanja društvenog normiranja tijela, njegovih figura, slika, identifikacija. Dovodeći u vezu traumu, sliku i tijelo, difficult body upućuje na različite odnose koje ti radovi uspostavljaju među njima.

Sudionici tematske cjeline Difficult Body: Marijan Crtalić (HR), Alen Floričić (HR), David Kareyan (AM), Elena Kovylina (RU), Siniša Labrović (HR), Stevan Markuš (RS), Ljubomir Milošeski (MK), Jelena Radić (RS), Jelica Radovanović (RS), Boris Šincek (HR), Zoran Todorović (RS), Vasilij Tsagolov (UA), Margarita Zinets & Alexander Vereschak (UA)

Organizatori: BAZA – Umetničke inicijative Beograd i Muzej savremene umetnosti
Koncept projekta: Zoran Erić (RS), Stevan Vuković (RS)
Mentori: Lóránd Hegyi (HU/FR), Henry Meyric Hughes (UK), Bojana Pejić (RS/DE), Igor Zabel (SI)
Kustosi tematske cjeline Difficult Body: KONTEJNER / Olga Majcen & Sunčica Ostoić (HR), Danica Minić (RS), Nadya Prygodich (UA)

17/5
—18/6/2003

Muzej savremene umetnosti (Beograd)