Ivan Marušić Klif (HR) Alo, alo

interaktivna instalacija, 2005.

Iako većina još uvijek telefon doživljava kao vrhunski izum, koji neizmjerno olakšava komunikaciju, projekt Alo, alo ukazuje na neke mogućnosti tehnološkog maltretiranja, pored teleprodaje. Klifova analogno-digitalna instalacija nasumice okreće brojeve nesretnih vlasnika telefonskih aparata u želji povezivanja akustike dvaju prostora - onog izložbenog i onog privatnog – bilo čijeg. Otvaranjem komunikacijskog kanala 'prisilno' se dolazi u interakciju s umjetničkim prostorom, a posjetitelji izložbe postaju sugovornici. Tehnologija tako istodobno pruža mogućnost da se ugodno časka s osamljenima ili da se sugovornike pretvori u žrtvu maltretiranja.

Osnovne premise:

  • korištenje javne baze podataka za fiksnu telefoniju u Hrvatskoj
  • napad na privatni prostor nepoznatih, slučajno odabranih korisnika telefona
  • prenošenje zvuka iz galerije u privatni prostor telefonskog razgovora
  • prenošenje privatnog prostora telefonskog razgovora u galeriju putem razglasa
  • posjetitelji galerije postaju sugovornici telefonskog razgovora
  • korisnici telefonske linije postaju akteri galerijske instalacije

Ivan Marušić Klif (HR)

Ivan Marušić Klif rođen je 1969. u Zagrebu. Diplomirao je 1994. godine na Fakultetu za audio inženjering u Amsterdamu. Njegova područja interesa uključuju likovnu umjetnost (svjetlosne instalacije i kinetičke objekte), glazbu i zvuk za kazalište, scenografiju (kazališnu, filmsku i televizijsku) i izvedbenu umjetnost. Od 1996. godine radi s kompjuterima – uglavnom na polju multimedijskog programiranja, interaktivnog videa i problematike sučeljavanja kompjutera sa „stvarnim“ svijetom. Izlagao je i izvodio u Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, SAD-u, Austriji, Francuskoj, Danskoj, Italiji, Poljskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.