Time's Up (AT) Osjetilni cirkus

interaktivna instalacija, 2004.

Projekt Osjetilni cirkus interaktivna je instalacija koja se sastoji od aktivnog, prijemljivog, auto-generativnog, audiovizualnog, arhitektonskog sustava. U tom projektu publika ima središnju ulogu, te je principijelno odgovorna za svoj znatan doprinos prirodi i dinamici cjelokupnog okruženja.

Prateći interese Time’s Up-a, dramaturgija Osjetilnog cirkusa je orijentirana na stvaranje prostornih situacija tijekom ograničenog vremenskog perioda. Publika je pozvana da aktivno sudjeluje u medijskom i arhitektonskom preslagivanju dominantnih uvjeta unutar instalacije; svaki posjetitelj preobražava se iz pasivnog gledatelja u aktivnog protagonista. Naime, pojedine komponente instalacije u prostoriji motiviraju i ohrabruju publiku da koristi sučelja koja su operativno intuitivna, te tako proširuju uobičajene definicije interaktivnosti između fizičkog i virtualnog svijeta, a sve putem jednog intenzivnog iskustva.

Uobičajena sučelja (npr. joystick ili miš) zamijenjena su specijalno konstruiranom opremom koja zahtijeva od korisnika atletski napor cijelog tijela. Posebno konstruirana sučelja traže svjesnu i aktivnu uporabu cijelog tijela, omogučujući svakom posjetitelju da priredi svoj vlastiti audiovizualni okoliš, manipulirajući i određujući karakter instalacije.

Cijela instalacija podržava intervencije u raznim kompjuterski animiranim svjetovima igara, kao i preuređenje akustičnih i vizualnih krajolika. Pored tog vrlo izravnog utjecaja, i sve ostale aktivnosti publike u vezi s instalacijskim sučeljem registriraju se i procesiraju. Iz ovih podataka izračunavaju se manipulacije i posljedične promjene u okolišu, a potom bivaju predstavljene javnosti. Moguće promjene uključuju, primjerice, neprestano prilagođavajuću prostornu arhitekturu, mijenjanje svjetlosnih i temperaturnih uvjeta, izmjene akustičnih i vizualnih predodžbi, modifikacije načina na koji funkcionira individualno sučelje, kao i promjenu pravila pojedinih kompjuterskih igara.

Rezultat je međuovisnost posjetitelja i njegova okoliša. Aktivna publika uzrokuje promjene u općem ambijentu. Taj ambijent, moduliran u stvarnom vremenu, prisiljava publiku da s vremena na vrijeme prilagodi svoje planirane aktivnosti. Svaka daljnja akcija od strane publike rezultira novom preformulacijom prostornih parametara.

Time's Up (AT)

Osnovan 1996., Time’s Up bavi se primijenjenim istraživanjima na polju ponašanja pojedinca u javnosti. Iz svoje baze u luci u Linzu, Austrija, gdje su smješteni uredi i radionice Time’s Up-a, grupa organizira situacije koje remete prirodu date svakodnevice, dozvoljavajući i potičući promijenjene i unaprijeđene interakcije između javnih pojedinaca, posjetitelja ovih situacija.
Izbor termina ‘situacija’ za opis glavnog polja aktivnosti odnosi se na cjelovitost raznih okoliša koji su sabrani na jednom mjestu. Prostori u kojima Time’s Up djeluje jesu prostori u kojima posjetitelj, djelujući u javnom prostoru i otud nazvan javnim pojedincem, nalazi okoliše koji su u svojoj biti svakodnevni, pa ipak suptilno i opazivo uznemirujući. Proces izmještanja osobe iz područja svakodnevnog, koji je u teatru poznat kao odgoda nevjerice, te njeno potonje smještanje u okoliše koji su stvarni, a ipak nestvarni, dozvoljava istraživanje personalnog i interpersonalnog ponašanja. Ove se situacije mogu nazvati ‘stvarnom virtual- nošću’ budući je posjetitelj fizički uveden u prostor, premda je dinamika ovog prostora odmaknuta od dinamike stvarnosti, te na stanovit način virtualna.

www.timesup.org