Polona Tratnik (SI) Prijetnjom ugrožena intimnost

intervencija, 2005.

Opisujući prožimanje stvari i prostora, prisutnost i uronjenost ljudskog tijela u svijet koji ga okružuje, Maurice Merleau-Ponty zasnovao je koncept mesa svijeta. Stvari pripadaju jedne drugima pa tako čine jedno meso - meso svijeta. Svijet ne postoji preda mnom već je svugdje oko mene; ne percipiram njegove vanjske granice nego ga živim iznutra, uronjena sam u njega. Ja sam dio mesa svijeta, u kojem je sve isprepleteno. Dodirujem stvari i promatram ih – zahvaćam ih.

Na mikrobiološkoj razini mikro-organizmi prodiru u ljudski organizam, ali također iz njega u okolinu. Putem razmjene ovih mikro-bića živa bića i stvari su u neposrednom uzajamnom kontaktu; dodirujemo druga tijela, bića, kao što i drugi i druge stvari kroz prostor dodiruju nas. Naša tijela ostavljaju tragove u prostoru, štoviše – mi konstruiramo živuće tkivo prostora, njegovu faunu i floru.

Mnogi mikro-organizmi, prvenstveno bakterije i gljivice, žive u sretnoj simbiozi s našim zdravim tijelom. Najčešće nemamo svijest o njima jer ih ne vidimo golim okom. No ako dođemo u kontakt s nekom neobičnom, za nas opasnom vrstom ili čak s nekom poznatom, ali prekomjerno umnoženom vrstom, one mogu izazvati bolest, naročito ako je otpornost našeg organizma oslabljena.Projekt In(threat)timity suočava promatrača s faunom i florom zajedničkog prostora. Mikro-kulture nastale u javnim prostorima umnožavaju se u enormnim količinama tako da postaju vidljive golim okom kao kolonije različitih oblika i boja. Nevidljivo živo javno tkivo postaje vidljivo i izloženo. Na taj način mikro-fauna i -flora neposrednog okoliša postaju opasne za nas. Projekt In(threat)timity propituje promatračev odnos prema živućem mikro svijetu zajedničkog prostora, kad njegova intimnost postaje prijetnjom.

Polona Tratnik (SI)

Polona Tratnik rođena je 1976. u Slovenj Gradecu u Sloveniji. Piše doktorat iz filozofije i teorije vizualne kulture na Fakultetu humanističkih znanosti u Kopru. Magistrirala je skulpturu na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 2001. Na istoj Akademiji je 1999. diplomirala slikarstvo. Umjetnička je direktorica međunarodnog festivala suvremene umjetnosti za 2005. godinu Break 2.3 New Species (www.break-festival.org), koji će se održati u Ljubljani u studenom 2005. Tajnica je Slovenskog društva za estetiku (www.drustvo-za-estetiko.si). Završila je tečaj za kustose u organizaciji Soros centra za suvremenu umjetnost 1998., a od 2002. radi kao nezavisna kulturna radnica, organizira izložbe i događanja vezana uz suvremenu umjetnost. Bavila se također uređivanjem i izdavaštvom – uredila je i objavila knjigu Prostori/Mjesta umjetnosti, bila je su-urednica časopisa o suvremenoj umjetnosti Likovne besede, kao i osnivačica časopisa za filozofiju i teoriju umjetnosti Horizonti. Od 1997. organizira predavanja i diskusije iz područja estetike, suvremene umjetnosti i kulture. Kao umjetnica aktivno izlaže od 1998. Umjetničku karijeru započela je kao slikarica a posljednjih godina predstavlja se instalacijama koje istražuju tijelo te sadrže žive komponente poput ljudskih stanica, mikro-organizama, kose itd. Sudjelovala je na eminentnim međunarodnim izložbama i događanjima: L’Art Biotech (2003. Nantes, France), Breakthrough (2004. Den Haag, the Netherlands), Biennale of Electronic Art (2004. Perth, Australia) and The seven sins; Ljubljana – Moscow (2004. Ljubljana, Slovenia).

polona.tratnik@guest.arnes.si
polona.tratnik@break-festival.org