Paul Prudence (UK) Cikloton

Video, 2012.

“Struktura tog sustava analogna je cirkulaciji bez rotacije beskrajno ekstenzivnih tekućina kroz beskrajno male otvore, ili pak sustavu koji se sastoji od krutih šipki i na nekima ili svima od tih šipki namontiranih zamašnjaka koji se vrlo brzo okreću [...] Ako stalno povećavamo kutnu brzinu tih zamašnjaka, ili ako stalno učvršćujemo opruge, razdoblja elementarnih vibracija postajat će sve kraća i kraća […] Pokreti će sve više sličiti onima u savršeno krutome sustavu sačinjenome od materijalnih točaka mobilnih u prostoru koje se okreću u skladu s dobro poznatim zakonom rotacije krutoga tijela koje ima jednake momente inercije oko svoje tri glavne osi. Sve u svemu, element savršene krutosti je žirostat ili žiroskop […] Aktivnošću žirostata, Stroj je transparentan za uzastopne vremenske intervale. On ne izdržava niti ‘nastavlja biti’, nego konzervira svoj sadržaj izvan vremena, zaštićen od svih pojava. […] Nepomičnost Stroja u Vremenu izravno je proporcionalna stopi rotacije njegovih žirostata u prostoru.”
Alfred Jarry, Kako konstruirati vremenski stroj

Cyclotone je konceptualno povezan sa ciklotronima, akceleratorima čestica i žiroskopskim uređajima. Aludira na neke aspekte fizike čestica, istraživanja svemira i četverodimenzionalnog prostora. U radu se koriste snimke prikupljene iz širokog spektra izvora kao poticaji za domišljanja, fikcije i anakronističke poetičke narative vezane uz svemirske letove i putovanje kroz vrijeme. Inspiracija rada spomen je na prvi val ruskih astronauta koji su fizički osvojili svemirski prostor te na umjetnike konstruktivističkog pokreta koji su ga osvojili konceptualno.

“Vidio sam 4-d geometriju, 4-d dijagrame prostor-vrijeme kako se vrte i pretvaraju u kvazare s mlaznicama, crne rupe i veliki prasak!” – Arthur I. Miller, autor djela Dešifriranje kozmičkoga broja: Neobično prijateljstvo Wolfganga Paulija i Karla Junga

Paul Prudence (UK)

Paul Prudence je audio-vizualni umjetnik koji radi s algoritamskim i generativnim okruženjima. Njegov rad, prikazivan i izvođen na međunarodnoj razini, fokusira se na načine na koje se zvuk, prostor i oblik mogu međusobno ispreplitati kako bi se stvorili živi filmski vizualno-glazbeni doživljaji. Prudence održava weblog Dataisnature koji se bavi istraživanjem međusobnih odnosa između prirodnih procesa, računalnih sustava i proceduralno utemeljenih umjetničkih praksi.

paulprudence.com