Ptić

Velika mehanička ptica Christiana Ristowa (US) je interaktivna instalacija od nehrđajućeg čelika koju pokreće čovjek.

Ruka čovjeka

Interaktivnom skulpturom "Ruka čovjeka" Christiana Ristowa (US) može upravljati svatko - publika je pozvana isprobati kakav je osjećaj golemom mehaničkom rukom drobiti velike predmete.