20/02/2023

AM Journal of Art and Media Studies poziv na prijavu članaka

Uredništvo časopisa "AM Journal of Art and Media Studies" poziva potencijalne suradnike na prijavu prijedloga članaka za broj 32/Listopad 2023. u okviru teme broja "Art, Science, and Health". Uz Dr. Dalilu Honorato, gostujuće urednice na ovom izdanju časopisa su KONTEJNER-ove kustosice i osnivačice Dr. Olga Majcen Linn i Dr. Sunčica Ostoić.

AM Journal of Art and Media Studies, No. 18, Travanj 2019, tema broja: Corporeal Archives

U trenutnom stanju globalne krize i nesigurnosti, "AM Journal of Art and Media Studies" nastoji okupiti suvremenu kritičku teoriju i progresivne novomedijske umjetničke prakse koje kontekstualiziraju temu zdravlja u najširem mogućem smislu. Autore se poziva na predaju prijedloga za članke koji suvremenu umjetnost, znanost i zdravlje uzimaju kao faktore koji se isprepliću i ukazuju na neke od najvećih izazova s kojima se čovječanstvo u ovome trenutku suočava. Neke od mogućih tema obuhvaćaju: osobno zdravlje i zdravstvene sustave, okoliš i pitanja održivosti/ravnoteže, fizička oboljenja, mentalno i psihičko zdravlje, diskurs blagostanja, ozdravljenja i prakse skrbi, ljudske i ne-ljudske odnose iz perspektive medicinske humanistike, genetski modificirano razmnožavanje te etička pitanja vezana uz starenje i umiranje.

U vremenu zasićenosti smronosnim patogenima, ne-holistički biomedicinski eksperimenti doprinose limitirajućem razumijevanju zdravlja. Koje je značenje stanja zdravlja i bolesti? Koje su norme i standardi zdravlja u odnosu na različite vremenske periode i kulture? Koji su etički problemi znanstvenih istraživanja koja se provode u ime zdravlja ljudi? Koje su posljedice takozvanog snažnog i bolesnog tijela? Unutar narativa zdravlja, ova pitanja ukazuju na potrebu za širim konceptima kao što su biopolitike umiranja i preživljavanja, ljudska prava, medicina kao znanstvena disciplina, alternativna medicina, tehnologije poboljšavanja tijela i dizajn protetike, genetika i bioetika, institucionalna znanost i građanska znanost, aktivizam i prakse održivosti, farmakologija i simbolički rituali skrbi, karantene i zaraza, profiliranje patenata, upravljanje zarazama, identitet i nadzor.

Ovaj broj časopisa "AM Journal of Art and Media Studies" bit će objavljen listopadu 2023. Pozivamo suradnike da pošalju sažetke od 300 riječi i kratke biografije (oko 150 riječi) do 28. veljače 2023. godine. Obavijest o odabranim člancima bit će poslana do 10. ožujka 2023. godine. Puni članci od 3,000 do 5,000 riječi formatirani u skladu sa smjernicama časopisa predaju se do 30. travnja 2023. godine. Svi članci prolaze dvostruku anonimnu recenziju. Svi sažeci i upiti šalju se na e-mail adresu časopisa: amjournal@outlook.com.

Gostujuće urednice: Dr. Dalila Honorato, Dr. Olga Majcen Linn, Dr. Sunčica Ostoić

AM Journal of Art and Media Studies ISSN 2217-9666 - tiskano izdanje, ISSN 2406-1654 - elektronsko izdanje, UDK 7.01:316.774

Kontakt: amjournal@outlook.com

Izdavač: Fakultet za medije i komunikacije Sveučilišta Singidunum, Beograd, Srbija

Indeksiran u bazama: ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ,The List of Scientific Journals Categorization of Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (M24-2021). Počevši od broja 12 2017, AM je indeksiran i uvršten u ESCI servis.