08/01/2024

European Media Art Platform - Selekcija umjetnika za 2024.

Koja buka je uklonjena iz svijeta pomoću tehnologija koje umanjuju buku? Kako taktizirati da bismo prevarili pristrane AI botove za zapošljavanje? Na koji način reinterpretacija arhajičnih kulturnih konteksta može baciti novo svjetlo na sadašnjost? To su neka od uzbudljivih pitanja na kojima će raditi umjetnici odabrani za EMAP rezidencije u 2024. godini. Uz to, odabrani umjetnici će stvarati sintetičke duge, prikupljati biološke tragove i sjećanja u pandemijskom arhivu ili istraživati teme poput komposta kao superhrane, iscrpljenih krajolika i veze između vremena i klime.

Lukas Truniger, Bruce Yoder, Rainbow Mirages, skica temeljena na postojećoj instalaciji Ethereal Fleeting

Europska platforma za medijsku umjetnost (EMAP), sufinancirana programom Kreativna Europa Europske unije, ima za cilj podržati suradničke projekte umjetnika u usponu koji kritički rade s tehnologijama u područjima videa, digitalne umjetnosti, robotike, bioumjetnosti i drugih oblika medijske umjetnosti. Od pokretanja platforme 2018. godine, izabrano je 75 projekata, a oni su dobili više od 30 međunarodnih nagrada. Mnogi EMAP projekti su također predstavljeni u prestižnim institucijama poput Centra Pompidou u Parizu, Tate Modern u Londonu, Filmskog festivala u Locarnu i Venecijanskog bijenala. Nakon međunarodnog otvorenog poziva na koji je pristiglo 586 prijedloga od strane umjetnika iz 42 zemlje, s radošću najavljujemo umjetnike odabrane za 2024. Svih 16 medijskih umjetnika i umjetničkih grupa sudjelovat će u međunarodnoj dvomjesečnoj potpuno financiranoj rezidenciji u suradnji s organizacijom - članicom EMAP-a. Nakon produkcijske faze, radovi će biti prezentirani na nizu skupnih izložbi tijekom sljedećih godina.

EMAP izabrani umjetnici u 2024:

Projekt podržali