27/02/2023

Suradnja s Elevate festivalom na produkciji novog rada Andreasa Trobollowitscha

Novi ciklus projekta Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action službeno je započeo 1. veljače 2023., i jedna od prvih aktivnosti ciklusa je vezana uz poznati Elevate festival u Grazu. U sklopu tog festivala biti će predstavljen i novi rad Andreasa Trobollowitscha "hybrid #1 - ⥀12" koji je naručio i producirao Elevate festival u suradnji s KONTEJNER-om i institucijom Universalmuseum Joanneum – Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark .

Jedan od fokusa Elevate festivala u 2023. je rad bečkog umjetnika i skladatelja Andreasa Trobollowitscha koji na ovogodišnjem izdanju festivala predstavlja tri instalacije. Njegov je umjetnički pristup konceptualan i site-specific, često i razigran i eksperimentalan. Njegove zvučne kompozicije i instalacije najčešće se temelje na prepariranim instrumentima ili onima koje je sam izradio modificirajući svakodnevne predmete ili mijenjajući agregatna stanja tvari. Zanima ga dihotomija intelektualnog i materijalnog, a u svoj rad inkorporira vizualne aspekte, prostornost i pokret, koristeći se zaigranim praksama koje se foksuiraju na eksperiment i timbar.

"hybrid #1 - ⥀12" Andreasa Trobollowitscha nova je umjetnička produkcija na kojoj je KONTEJNER surađivao s festivalom Elevate u sklopu projekta Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action. Ova zvučna instalacija sastoji se od šest originalno izrađenih mehaničkih gramofona, flauta i balona. Dok se gramofoni rotiraju različitim brzinama, flaute koje su na njih pričvršćene proizvode zvuk putem zraka koji izlazi iz napuhanih balona. Zvuk je moduliran sukcesivnim smanjivanjem zračnog pritiska. Jednom kad su baloni ispražnjeni, flaute utihnu i čuje se jedino zvuk praznog balona koji se rotira.

Projekt podržali