The Arts CatalystRob La Frenais (UK)

28/4/2006

19—20 h

MM Centar (Zagreb)

Asimilacija 4

Arts Catalyst je umjetnička organizacija koja aktivno stvara veze između umjetnosti i znanosti putem narudžbi i strateških projekata. Od 1993. godine, Arts Catalyst promovira razumijevanje i suradnju između umjetnosti i znanosti na nacionalnom i internacionalnom planu, tragajući za novim načinima koji bi umjetnike, znanstvenike i širu publiku uključili u diskurs o znanosti u društvu, njeno usmjerenje i utjecaj. Dominantan interes Arts Catalyst je proširiti praksu umjetnika koji su angažirani u znanstvenim procesima, ustanovama i tehnologijama, kako bi se razotkrili i osvijetlili društveni, politički i kulturni konteksti koji su ih i kreirali. Organizacija Arts Catalyst zainteresirana je za nove umjetničke oblike i perspektive koje taj angažman može aktivirati. Arts Catalyst vjeruje da je repozicioniranje u različitim specijaliziranim područjima istraživanja neophodno ukoliko želimo postići inovativno, otvoreno i etično društvo, te stoga potiče suradnju između znanstvenika i umjetnika, nastojeći angažirati znanstvenike u umjetničkim i interdisciplinarnim projektima.

Rob La Frenais će u svojem predavanju ilustrirati najnovije projekte koje je naručila i producirala organizacija Arts Catalyst, uključujući rad načinjen pri mikrogravitaciji (Gravitation Off!/Gravitacija isključena! – razni umjetnici), povijest znanstvenog istraživanja (Marching Plague/Marširajuća kuga– Critical Art Ensemble), te umjetnike koji se bave letenjem (Escape Vehicle/Vozilo za bijeg – Simon Faithfull). Također, La Frenais će izvijestiti o ugovoru kojeg je organizacija Arts Catalyst potpisala s Europskom svemirskom agencijom, a kojim se obvezuje kreirati kulturnu politiku za Međunarodnu svemirsku stanicu.

Rob La Frenais (UK)

Rob La Frenais je kustos suvremene umjetnosti i pisac. Živi u Londonu, te Albi u Francuskoj. Od 1987. bio je kustos važnih instalacija, performansa, tehnoloških i umjetničko/znanstvenih narudžbi za muzeje i javne prostore, surađujući s mnogim poznatim međunarodnim umjetnicima, među ostalim i Jamesom Turellom, Marinom Abramović, Stelarcom, Orlan, Erikom Hobijnom, Jamesom Accordom i Janom Fabreom. Radio je i kao direktor vodećih umjetničkih festivala u Engleskoj, Škotskoj, Švicarskoj i Španjolskoj. U svojstvu kustosa, godine 1997. pridružio se Arts Catalyst, znanstveno-umjetničkoj agenciji, razvivši i stvorivši niz važnih inicijativa: nuklearna umjetnost (Atomic/Atomsko), svemirsko istraživanje u umjetnosti (Gravity Zero/Nulta gravitacija, Artists and Cosmonauts/Umjetnici i kozmonauti), urođenička znanost (Parallel Universe/Paralelni svemir), novi životni sustavi za umjetnike i znanstvenike (Makrolab Marka Peljhana u Škotskoj), spoj umjetnosti i biotehnologije (CleanRooms/ČisteSobe) te letovi (Artists Airshow/Umjetnička zrakoplovna izložba). S agencijom za znanstvenu umjetnost Arts Catalyst organizirao je u Zvjezdanom gradu u Rusiji i u Bordeauxu u Francuskoj četri odlaska u nultu gravitaciju. Sudjelovao je u prvom isključivo umjetničkom paraboličkom letu u nultoj gravitaciji u Iljušinu MDK 76 koji je organiziran 1999. godine u Rusiji u sklopu projekta Noordung/Projekta Atol. Trenutno kao kustos obavlja istraživanja za veliku izložbu Space Soon, čiji program obuhvaća performanse i konferenciju, a koja je zakazana za 2006. u Roundhouse u Londonu. La Frenais je počasni doktor umjetnosti na Dartington College of Arts, pri University of Plymouth u Velikoj Britaniji.