Cornelius / Koichiro Tsujikawa (JP): Omstart

Kategorija animacije - preporuka žirija

film, 2008.

00:04:58

Ovaj rad je 3D kompjuterska grafička animacija s jedinstvenom ugodnom atmosferom kakvu ima primjerice animacija od plastelina. Lik koji se kreće uokolo bijelom zemljom stvara u lirskom svijetu geometrijska tijela u nizu.

© Warner Music Japan