Yusuke Shigeta (JP): Narrative Kinetics

Kategorija umjetnosti - preporuka žirija

film, 2008.

00:03:42

Kada se slova ispisuju rukom, na papiru se okupljaju crte. Crte se povlače rukom dok se geometrijski likovi okreću u prednjem planu. Jedinstveni algoritam između pokreta ruke i figura postupno nudi odgovore. Ovo je priča izgrađena upotrebom pravila i propisa.

© Yusuke Shigeta