Margareta Lekić (HR) Gumeni beton

2019., serija radova

„Razvoj tehnologije i želja za izradom novih proizvoda uvjetuje i stvaranje novih materijala“*

Serija radova Gumeni beton i novi materijal istog naziva nastali su kao reakcija na nemogućnost pristupa novim i inovativnim rješenjima u industriji proizvodnje materijala pa je tako umjetnica sama odlučila napraviti novu vrstu materijala bez znanstvenog znanja i bez skupe laboratorijske opreme. Novo kreirani materijal, odnosno nova vrsta betona, sadrži sve odlike betona kao kompozitnog materijala: cement, šljunak, pijesak, vodu i dodatne komponente koje ga čine fleksibilnim u oba smjera pod pritiskom snage ruku. Serija skulptura Gumeni beton zadržava funkciju unutar sebe koristeći se mehanizmima, to jest elektromotorima, u korist dokazivanja funkcionalnosti suvremenog materijala, novonastalog gumenog betona. Da bi eksperimentalni dio skulptura došao do izražaja, odnosno da bi se dokazala fleksibilnost betona, izrađeni su mehanizmi koji savijaju spomenute betone, a pokreće ih publika putem senzora. Pokreti su gotovo neznatni jer služe samo tome da diskretno ukažu na elastičnost betonskih kvadara budući da umjetnica smatra da u suzdržanom pokretu između nepokretnosti i minimalnog, pokretu koji je neočekivan, iako je repetitivan, leži sugestivnost rada. Cilj rada nije bio postići nešto neponovljivo na planu nove forme ili upotrebe metala, senzora i elektromotora nego opstajanje umjetničkog rada u svrhu potvrđivanja vlastitog istraživanja materijala i otkrivanja nove vrste materijala.

*Vlaić, Zvonimir (2007.) Osnove tehničkih materijala, str. 6., Hermes: Zagreb.

Margareta Lekić (HR)

Margareta Lekić (r. 1982.) diplomirala je 2007., a doktorirala 2020. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na smjeru kiparstvo. Korisnica je stipendije Grada Osijeka, stipendije CEEPUS (Balaton, Mađarska; Sveučilište Indiana u Pennsylvaniji, Indiana, SAD), stipendije KulturKontakt Austrija (Međunarodna ljetna akademija likovnih umjetnosti, Salzburg, Austrija) i stipendije za poslijediplomske studije Grada Zagreba. Na umjetničkoj rezidenciji CEC ArtsLink (Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, Massachusetts, SAD) sudjelovala 2010. godine, a 2013. godine odlazi na umjetničku rezidenciju u Cité internationale des arts u Pariz, Francuska. U sklopu Erasmus+ programa 2018. godine boravila je na Universidad Rey Juan Carlos u Madridu, Španjolska. Izlagala je na 25 samostalnih i 57 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Švedska, Njemačka, SAD, Italija, Kina, Japan, Nizozemska, UK, Kanada, Srbija, Mađarska, Poljska).

margaretalekic.com/
margareta.lekic@gmail.com