Anselmo Tumpić (HR) Tateye

Prototip naprave, 2010.

Tateye je prototip naprave, odnosno predstavnik kategorije ili polazne točke prema kojoj će se kategorizirati ostali primjerci. Ustvari, prototip se koristi kao probni primjerak, osnova kojom se dokazuje njegova funkcionalnost, čvrstoća, defektnost ili proizvodivost. Prototipovi nagoviještaju eventualno postojanje nekog predmeta, kao i njegovu funkciju, no u ovom umjetničkom projektu oni zapravo nikada neće preći tu granicu – ostat će zauvijek u toj dimenziji kao najbolji primjerci i polazna točka u svojoj kategoriji. Oni su čista ideja, koja neće preći u serijsku proizvodnju, jer iako u suštini imaju svoju funkciju kao bilo koji predmet koji koristimo u svakodnevnom životu, upravo ta njihova funkcija ne prolazi na ispitu sigurnosti i legalnosti.

Tateye dobiva smisao upravo u odnosu sa publikom, dok publika zamišlja njihovo korištenje. Tada ulazi u svijet koji promatrač zamišlja i svoju funkciju dobiva isključivo u tom necenzuriranom prostoru. Sam predmet osmišljen je kao stvarno funkcionalan, ima promišljeni dizajn i logotip te je kao takav spreman za proizvodnju i tržište, no ne zna se je li tržište spremno za njega. Tateye je “predmet” koji se izražava kroz dizajn i svoju funkciju ispunjavaju beskrupulozno.
Dok s jedne strane dizajn ovog predmeta zavodi promatrača svojim izgledom, s druge ga strane njegova funkcija plaši. Iako promatrač zna da u današnjem društvu postoje pravila koja bi ga morala štititi od predmeta kao što je Tateye, Anselmo Tumpić koristi ih upravo kako bi potaknuo publiku na razmišljanje o tome je li šteta što taj predmet nije upotrebljiv i štite li ga ta pravila doista.

Anselmo Tumpić (HR)

Anselmo Tumpić rođen je 7. travnja 1976. u Puli. Po završetku studija grafičkog dizajna u Puli upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Bergamu. Nakon godinu dana nastavlja studij u Veneciji, gdje diplomira slikarstvo, a zatim radi za Fabricu – centar za komunikaciju grupe Benetton. Vraća se potom u Hrvatsku, gdje radi za reklamnu agenciju Digitel. Danas radi u Milanu, u reklamnoj agenciji Saatchi & Saatchi. Izlagao je na različitim skupnim i kolektivnim izložbama u Milanu, Rijeci, Genovi, Rovinju, Bariju i Napulju, a objavio je i više radova u različitim publikacijama.

anselmotumpic.com
atumpic@yahoo.co.uk