Lina Kovačević (HR) Raymond

Robot dizajner, 2004.

Raymond je robot dizajner. On nije svjestan svijeta oko sebe, ali ipak reagira na vanjske utjecaje. Raymond proizvodi. Odnosi se spram okoline izražavajući se bazičnim grafičkim elementima.

Raymond je robot sastavljen u legomindstorms tehnologiji te radi pomoću LegoOS operativnog sistema. Sastoji se od osnovnih Lego Brick konstrukcijskih jedinica. Robot se kreće prema algoritmu unutar kojeg su mu zadani osnovni smjerovi te brzine kretanja. Međutim ne kontrolira ga čovjek, njegove se akcije odvijaju ‘slučajno' (random). Nepredvidljiv je u svome djelovanju i time 'has a life of his own'. Robot se kreće i percipira okolinu pomoću osnovnih osjetilnih senzora (pr. svjetlosnih i taktilnih) te naspram danog inputa generira određeni ‘output' - grafičke elemente iscrtane na kompjuterskom ekranu ili flomasterom direktno na papiru.

Raymond je konstruiran s namjerom da pokušamo postaviti pitanja kao što su koji su principi po kojima oblikovatelj kreira, koji je kriterij po kojem se kvalitetan output razlikuje od prosječnog te kako funkcioniraju impulsi koji vanjski utjecaj (‘input' ) provode u realizaciju (‘output'). Raymond je eksperiment, ali i kritika okoline reprezentacije u kojem ‘slika' uvijek predstavlja nešto drugo, prevelike produkcije beznačajne grafičke dekoracije bez pravog sadržaja.

Lina Kovačević (HR)

Lina Kovačević radi u novim medijima, slikama i objektima. Diplomirala je na Studiju dizajna u
Zagrebu i magistrirala na Central St. Martins School of Art and Design u Londonu. Njen rad je
često opisivan kao subverzivan, kritičan, ali i duhovit, s poetskom crtom na individualnoj i
kolektivnoj razini. Paralelno internacionalno nagrađivanom grafičkom dizajnu, radila je web
instalacije poput “Edit this banner”, robotičke instalacije “Raymond robot designer” te instalaciju
“Set za online romantičnu večeru”.

Izlagala je na domaćim i međunarodnim izložbama, a kao veejay nastupala je na festivalima
poput Club Transmediale, Berlin; Contact Europe, Beč; Steirische Herbst i ExitSpace, Graz;
Muzički bijenale Zagreb, UrbanFestival Zagreb i drugi.